กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ วัดมงคลสุทธาวาส (วัดลุ่มหน้าตลาดสด)

ดูโพสใน | Facebook