งานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ The Southern English Medium Intruction Programmes Open House 2022 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2565 โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ จำนวน 60 โรงเรียน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook