กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

24 สิงหาคม 2565 นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
นางสุนิษา จินดาพล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ดูโพสใน | Facebook