ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ขนาด 19X32 เมตร (ไม่มีพื้น ค.ส.ล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)