ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่สอบวันที่ 26-29 กันยายน 2565
สถานที่สอบวันที่ 30 กันยายน 2565 (ช่วงเช้า)
สถานที่สอบวันที่ 30 กันยายน 2565 (ช่วงบ่าย)