ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2565 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)