ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2565 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยวิธีคัดเลือก