การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน การแจ้งระบบการเรียน และแนวทางการขยายเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการดูแลนักเรียน ตลอดไปจนถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้วางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน คุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี

ดูโพสใน | Facebook