ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการทดสอบเตรียมความพร้อม ( Pre-test DB ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการทดสอบเตรียมความพร้อม ( Pre-test DB ) ประจำปีการศึกษา 2566 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมาเข้าสอบในวันเวลาที่กำหนด

<< ดาวน์โหลดรายชื่อ >>