กิจกรรมวันตรุษจีน 2566

31 มกราคม 2566 นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมวันตรุษจีน 2566 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ Mr.Gu Wenlong นักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเป็นวิทยากรการเขียนพู่กันจีนในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มาร่วมกิจกรรมให้โอวาทและชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

ดูโพสใน | Facebook