การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

      ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 และ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้

<< ประกาศรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป >>

เปิดรับสมัครวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

<< ไปยังหน้ารับสมัคร >>