ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2/2565 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)