ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

      ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) และประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 14.30 น. สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์นำคะแนนร่วมคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ห้อง 332 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

<<ดาวน์โหลดประกาศ ม.1 (Science Mathematics Program : SMP) >>

<<ดาวน์โหลดประกาศ ม.1 (Mini English Program MEP) >>