ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนความสามารถพิเศษ

            ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ จำนวน 25 คน

<<ดาวน์โหลดไฟล์แนบ>>