ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 มาเรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 1 – 11 พ.ค. 2566 โดยแต่งกายชุดนักเรียน หากยังไม่มีชุดนักเรียนของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สามารถแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมได้