กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปรับพื้นฐานและคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน และมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

ดูโพสใน | Facebook