กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน การประชุมกล่าวถึงการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน การแจ้งระบบการเรียน และแนวทางการขยายเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการดูแลนักเรียน ตลอดไปจนถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองได้วางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

ดูโพสใน | Facebook