กิจกรรม “วันดีบุก” 95 ปี ดีบุก

31 พฤษภาคม 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง นายถาวร เวชจันทร์ รอง ผอ.สพม.พงภกรน นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมในพิธี “วันดีบุก” 95 ปี ดีบุก

ดูโพสใน | Facebook