ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมใหญ่ ภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)