กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง “ค่ายรักษ์เขียนอ่าน สานความรู้ สู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 5

10 มิถุนายน 2566 นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง “ค่ายรักษ์เขียนอ่าน สานความรู้ สู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 5 พร้อมด้วย ดร.ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาววิภาวี ชายเขาทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook