กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “น้ำเงินเหลืองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ย. 2566

บรรยากาศ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “น้ำเงิน เหลืองเกมส์” ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศน้ำเงินเหลืองเกมส์ – กีฬาครูและนักเรียน

ภาพบรรยากาศน้ำเงินเหลืองเกมส์ – การประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์

ภาพการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ น้ำเงินเหลืองเกมส์ 2023

ภาพบรรยากาศน้ำเงินเหลืองเกมส์ – พิธีเปิด