กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ดร.ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือ -เนตรนารี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นายสิงหนาท แต่งแก้ว หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 น้อมรำลึกถึง “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพสกนิกรชาวไทย พระองค์เป็นบิดาแห่งลูกเสือไทย และทรงจัดตั้งกองลูกเสือป่า ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง

ดูโพสใน | Facebook