การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

ดูโพสใน | Facebook กิจกรรมภาคเช้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ดูโพสใน | Facebook กิจกรรมภาคบ่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3