ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่างประเทศห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>