เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลชที่ 3/2567 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่างประเทศห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลชที่ 3/2567 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ต่างประเทศห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566

<<คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>