ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมต่างประเทศห้องเรียนพิเศษ MEP ณ ประเทศจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)