การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพังงา

14 ธันวาคม 2566 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพังงา ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ นวัตกรรมภูมิปัญญา เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาสู่สากล”

ดูโพสใน | Facebook
ดูโพสใน | Facebook
ดูโพสใน | Facebook