กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 2566

25 มกราคม 2567 ดร.ณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มอบหมายให้ ดร.ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการกองลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2566 ณ สนามโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
– กิจกรรมฐานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าฐานในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
– กิจกรรมฐานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าฐาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา

ดูโพสใน | Facebook
ดูโพสใน | Facebook
ดูโพสใน | Facebook
ดูโพสใน | Facebook
ดูโพสใน | Facebook