Deebuk Open House 2024 “เปิดเรือน เยือนดีบุกฯ 2567”ประจำปีการศึกษา 2566

Deebuk Open House 2024 เปิดเรือน เยือนดีบุกฯ 2567 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดย ดร.ณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการของโรงเรียน

ดูโพสใน | Facebook
ดูโพสใน | Facebook