ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน IPAD LAB จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีคัดเลือก