ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศห้องเรียนพิเศษ SMP ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)