ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

            ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ดังนี้