ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 -2 มีนาคม 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางห้องสอบปลายภาค