ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนทั่วไป ประเภท นักเรียนชั้น ม.3 เดิม (โควตา)

            ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.3 เดิมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ที่มีศักยภาพตามที่สถานศึกษากำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 224 คน ดังเอกสารแนบท้ายนี้