ประกวดราคาจ้างกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2566 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<ดาวน์โหลดประกาศประกวดราคาจ้าง>>
<<ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้าง>>