ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2566 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)