ประกาศแก้ไขประเภทการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ