ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด