กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน

ดูโพสใน | Facebook