กิจกรรมการอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2567

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook

ดูไฟล์ใน | Google Drive

ดูไฟล์ใน | Google Drive