ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางห้องสอบกลางภาค