การประชุมเครือข่ายสภานักเรียน ครั้งที่ 1

7 มกราคม พ.ศ. 2564 สภานักเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจัดการประชุมเครือข่ายสภานักเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู หัวหน้าชั้นเรียน และสารวัตรนักเรียน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อหารือ เสนอแนวทาง และมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นต้องปรับใช้ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ดูโพสใน | Facebook