กิจกรรม Valentine’s Day และวันตรุษจีน 2564

10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Valentine’s Day และวันตรุษจีน 2564 พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ห้องเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนร่วมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของต่างชาติที่มีความเป็นสากล ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีความมั่นใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสม ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนห้องเรียนต่าง ๆ การเขียนพู่กันจีน, ภาษาสื่อรัก, เซียมซีสื่อรัก, ตัดกระดาษจีน, ลูกบอลลุ้นรักทะลุ การตอบคำถามชิงรางวัล จัดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

ดูโพสใน | Facebook

ดูไฟล์ใน | Google Drive