การประชุมเครือข่ายสภานักเรียน ครั้งที่ 2

สภานักเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดประชุมเครือข่ายสภานักเรียน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวปฏิบัติร่วมกันเรื่องระเบียบวินัยภายในโรงเรียนสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆของสภานักเรียนได้ที่เพจ สภานักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook