จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียน โดยมีนางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เข้าร่วมพิธี

ดูโพสใน | Facebook