ประกาศแก้ไขประเภทการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทใเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ