ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และห้องเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

           ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และห้องเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ขอให้นักเรียนแสกน QR code เพื่อเข้ากลุ่มตามห้องที่มีรายชื่อของตนเอง

<< ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ >>

<< ดาวน์โหลดกลุ่มวิชาเรียน ม.1 >>