การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ลำดับ 1-3 แต่ละระดับชั้น และแต่ละแผนการเรียนขอแสดงความนยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ดูโพสใน | Facebook