กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านการจัดกิจกรรมฐานให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสีขาว มารยาททางสังคม กิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรม To Be Number One รวมถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

ดูโพสใน | Facebook
ดูไฟล์ใน | Google Drive
ดูไฟล์ใน | Google Drive
ดูไฟล์ใน | Google Drive