กิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทย และบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม

ดูโพสใน | Facebook